Alles

Tensoftware

Op deze site geven wij u een indruk van onze dienstverlening. Wij richten ons speciaal op het Midden- en Kleinbedrijf.

Waarom?

Omdat wij vinden dat onze 'grote broers' deze groep ondernemers onterecht links laten liggen. Zij gaan er bij voorbaat vanuit dat het MKB maar moet werken met standaardsoftware, standaardcomputers en dat het MKB niet geïnteresseerd is in technologische vernieuwingen. De zogenoemde 'Solutions' passen volgens hun niet binnen het automatiseringsbudget van het MKB. We zeggen dit misschien wel wat cru, maar zo zien wij het.

Lucas Lindeboom Fonds

Het Lucas Lindeboomfonds, officieel “Stichting Lucas Lindeboomfonds” bestaat sinds februari 1984 en is destijds opgericht door de Vereniging Bennekom om vanuit de solidariteitsgedachte elkaar in geval van financiële en sociale problemen te kunnen helpen met een renteloze lening of een gift.

Het doel van het Fonds is vastgelegd in statuten en is er op gericht financiële hulp te verlenen aan deelnemers die door financiële omstandigheden in sociale moeilijkheden raken of zijn geraakt, voor zover niet op andere wijze in die hulpverlening kan worden voorzien.

Virthualitie

Op deze site kunt u kennismaken met Nel en haar Flatcoats, haar fokplannen de behaalde resultaten op de show en in de wedstrijden. Kortom het wel en wee over zichzelf en de honden Juul en Cato. Het doel van haar kennel is om af en toe een nestje te fokken puur uit liefhebberij en om zelf regelmatig een pup te kunnen houden uit haar eigen lijn. Verder kunt u wat beter kennis maken met de honden, en de pups die hier geboren zijn Ook kunt u wat lezen over het ras, het werken met de Flatcoat.

Pagina's