Lucas Lindeboom Fonds

Het Lucas Lindeboomfonds, officieel “Stichting Lucas Lindeboomfonds” bestaat sinds februari 1984 en is destijds opgericht door de Vereniging Bennekom om vanuit de solidariteitsgedachte elkaar in geval van financiële en sociale problemen te kunnen helpen met een renteloze lening of een gift.

Het doel van het Fonds is vastgelegd in statuten en is er op gericht financiële hulp te verlenen aan deelnemers die door financiële omstandigheden in sociale moeilijkheden raken of zijn geraakt, voor zover niet op andere wijze in die hulpverlening kan worden voorzien.